Allmänna villkor

Genom att använda Måleribranschens Yrkesnämnds handledarutbildning och/eller skapa ett användarkonto anförtror du oss dina personuppgifter. Syftet med att vi sparar dina personuppgifter är att registrera dig som användare samt för att du ska kunna genomföra utbildningen och få ett diplom med korrekta uppgifter i.

Måleribranschens Yrkesnämnd tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Måleribranschens Yrkesnämnd sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  Vi lagrar dina uppgifter så länge du är aktiv i utbildningen. Efter 3 månader av inaktivitet eller 3 månader efter att hela utbildningen genomförts och du skrivit ut ditt diplom raderar vi ditt konto och alla dina personuppgifter. Du ansvarar själv för att spara ditt diplom från utbildningen då MYN inte kan hämta raderad information.

Du har loggats ut

Du skickas nu till startsidan där du kan logga in igen.

5