DIPLOM

har tilldelats

för genomförd

.

I utbildningen har följande kursmoment ingått:

Handledarrollen
Pedagogikens byggstenar
Arbetsplatsintroduktion
Gesällprovet


Stockholm

För Måleriföretagen
i Sverige AB
För Svenska
Målareförbundet