Välkommen!

Den här webbaserade utbildningen tillägnas måleriföretag som sätter likhetstecken mellan att utbilda morgondagens målare och sin egen utveckling och lönsamhet.

Måleribranschens Yrkesnämnds Handledarutbildning är anpassad för måleriföretag som tar emot lärlingar (eller elever med arbetsplatsförlagt lärande).
Utbildningen är…

  • Gratis för alla med direkt eller indirekt koppling till, alternativt intresse för utvecklingen av svenskt byggnadsmåleri.
  • Utformad för att kunna genomföras i handledarens egen takt.
  • Effektiv och inspirerande – utbildningstiden är beräknad till ca en halvdag och bjuder på en rad konkreta exempel, tips och råd.
  • Fördelad på sex huvudblock.

För att starta utbildningen – klicka på ”Registrera dig” och fyll i dina uppgifter.
Du loggar in genom att fylla i din e-postadress och ditt självvalda lösenord.
Utöver en halvdag till förfogande behöver du också tillgång till ”Utbildningsplan för lärlingsplan inom måleriyrket”, utgiven av Måleribranschens Yrkesnämnd (kan laddas ner på på www.malare.nu)

Ta din tid och läs noggrant!

Du kan närsomhelst göra en paus och fortsätta senare!

...eller logga in

Har du glömt ditt lösenord?